Derby-test for Alfa

Derby-test for Alfa

Lyngås Alfa reiser idag til Bjerke for å teste ut bilvingen og nytt utstyr. På lørdag hang hun tøm, slapp bittet og var veldig ufokusert for dagen. Dagens forutsetninger er perfekte med tanke på både spor og motstand. Vi er dog helt avhengig av at hesten fungerer som den skal om vi skal ha mulighet til å hevde oss. Det blir flere endringer. Vi setter på en murphy-lapp, tungestropp og en kryss-nesereim. Forhåpentligvis kan dette gi kusken en rettere og ikke minst en mer kjørbar hest. Problemene til Alfa er forsåvidt ikke nye, men de har bare blitt mye mer synlig etter hvert som hun har møtt stedig bedre hester…