Tangen Siri debuterte idag på Drammen fra spor 7 mot gode hester. En ventet årgangstopp i Møller Tor vant løpet på enkleste vis etter 31.0 -tid siste 1000, mens Siri denne gang fikk gå den tunge veien utvendig. Siri fungerte flott i travet og vi sier oss fornøyd med innsatsen til 7. plass – hadde innerfilen vært ledig hadde underveisles mer >>